דף הבית » 2015 » מאי » 29

לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף המס מוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין. סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה. שיעור מע"מ מ02.06.2013 ועד היום 18%, אבל חשוב לדעת שלפי חוק מס ערך מוסף חלק מהעסקאות פטורות ממע"מ ועל חלק מהעסקאות חל מע"מ בשיעור 0%.

ככלל מועד החיוב בעסקאות מכר הוא מסירת טובין ובעסקאות השירות הוא עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

עיצוב אתר
  • Webstudio EDRON
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים