דף הבית » 2015 » יוני » 5 » ביטוח לאומי
ביטוח לאומי

חברה

בעל חברה/עצמאי המעסיק עובדים בעסקו חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה ואוטומטית המוסד לביטוח לאומי פותח תיק למעסיק.

כול מעסיק על פי החוק חייב בדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (מדי חודש ) עבור הכנסות העובד לרבות שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד.

אם הכנסתו של העובד נמוכה מהכנסה המינימאלית נכון לאפריל 2015 שכר חודשית 4650 ₪ המעסיק חייב לשלם עבור העובד דמי ביטוח, כאילו סכום הכנסתו הוא בגובה ההכנסה המינימאלית.

אם ההכנסה חודשית של העובד גבוהה מהתקרה 43240 ₪ נכון לאפריל 2015 פטורה מהתשלום דמי ביטוח.

אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי תחייב חשבון המעסיק בקנס בתוספת הצמדה. מעבר לזה, עלול לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או ישלם לעובדיו של המעסיק.

עצמאי

העובד העצמאי חייב על-פי החוק לשלם את דמי הביטוח עבור עצמו באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי ולצורך זה נדרש לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי. התיק יפתח מיד עם פתיחת העסק או התחלת הפעילות בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי אם מתקיימים אחד משלושה התנאים אלה:

1.מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע
2.מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא לפחות 50% מהשכר הממוצע
3.מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית היא לפחות 15% מהשכר הממוצע

עובד עצמאי זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי , אבל בהעדר הרישום והתשלום לא יהיה זכאי לדמי פגיעה או להחזר עבור הוצאות לטיפול רפואי בשל הפגיעה, או לקצבת נכות מעבודה.

*הנתונים לאפריל 2015

 

לבעלי עסקים שצריכים מלווה מקצועי בהנהלת חשבונות:

חייגו עכשיו - 052-6455312

 

:מאמרים קשורים

עוסק מורשה

חברה בע"מ

חישוב מאוחד וחישוב נפרד

איגור ניסימוב - כלכלן, מנהל חשבונות מדופלם וחשבונאי בכיר

הצהרת הון

ניהול ספרים

ביטוח לאומי

מס ערך מוסף - מע"מ

עוסק פטור

דוחות עוסק (יחיד) למס הכנסה

חזרה לעמוד הראשי - הנהלת חשבונות לעסקים

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב | תגים: ביטוח, ביטוח לאומי
עיצוב אתר
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים