דף הבית » 2015 » יוני » 4 » הצהרת הון
הצהרת הון

סעיף 135(1)(א) לפקודת מס הכנסה מחייב תושב ישראל לפי דרישת רשויות המס להגיש דוח על נכסיו והצהרה על מקורות הכנסתו לתאריך מסוים ובמועד שפורש בהודעה, עד 120 יום מיום הדרישה.

מי יכול לקבל את הדרישה ? ברוב המקרים כול מי שחייב בהגשת דוחות שנתיים על הכנסתו: בעל חברה, עצמאי ,שכיר, בעל מניות מהותי, אבל החוק מאשר לפי שיקול דעתו של פקיד שומה לחייב בהגשת הצהרת הון כל אדם אחר.

מטרת הדוח לשקף את הונו (נכסים בבעלות וגם בנאמנות בניכוי התחייבויות) של הנישום, בן/ בת זוגו וילדים עד גיל 18. תוך השוואת/הצלבת נתונים עם ההצהרה הקודמת של אותו נישום או לדוחותיו האחרים לרשויות המס. הצהרות הון כוללת גם הון פרטי של הנישום וגם הון עסקי אם העסק בבעלותו.

החשובה ביותר היא הצהרת ההון הראשונה, כי בעתיד כול ההצהרות הבאות מבוססות על נתונים של ההצהרה ראשונה.

צריך לזכור שברוב המקרים (למעט מימוש נכסים) ההשוואות וההצהרות ההון בדוח מבוססות על נכסים במחיר עלות ,לפי שקלים נומינליים.

אם לפי דעתו של פקיד השומה כי הונו של הנישום גדל בצורה בלתי סבירה, והסבריו של הנישום לא הניחו את דעתו, הוא עלול להגיש דרישה לתשלום מס המשקף לדעתו את הגידול בהון.

במס הכנסה לא מאפשרים תיקון של הצהרת הון, למעט מיקרים חריגים. חשוב לבצע את עריכת הדוח על ידי איש מקצוע.

*הנתונים לאפריל 2015

 

לבעלי עסקים שצריכים מלווה מקצועי בהנהלת חשבונות:

חייגו עכשיו - 052-6455312

 

:מאמרים קשורים

עוסק פטור

איגור ניסימוב - כלכלן, מנהל חשבונות מדופלם וחשבונאי בכיר

מס ערך מוסף - מע"מ

עוסק מורשה

ניהול ספרים

הצהרת הון

דוחות עוסק (יחיד) למס הכנסה

ביטוח לאומי

חברה בע"מ

חישוב מאוחד וחישוב נפרד

חזרה לעמוד הראשי - הנהלת חשבונות לעסקים

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב | תגים: הצהרת הון, מס הכנסה
עיצוב אתר
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים