דף הבית » 2015 » יוני » 4 » עוסק פטור
עוסק פטור

חוק מס ערך מוסף (מע"מ) מגדיר את העוסק הפטור כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עובר את הסכום הנקבע - 79482 ₪ נכון לשנת 2015 (מעודכן מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן).

למרות זאת קיימת רשימה סגורה של בעלי מקצוע חופשיים החייבים לפי תתקנה 13 לחוק מס ערך מוסף ברישום כעוסק מורשה גם אם על פי סכום מחזור עסקאותיו או מספר המועסקים בעסק הוא היה נחשב עוסק פטור.

עוסק פטור לא מחייב את לקוחותיו במע"מ עבור עסקאות ולא יכול לקזז את התשומות ששילם (למעט עסקאות מקרקעין). יחד עם זאת ההגדרה כעוסק פטור לא משחררת את העוסק:

✔ מניהול ספרים
✔ מהגשת דו"ח שנתי "הצהרת עוסק פטור" לרשויות המס פעם בשנה ובו הוא מצהיר על מחזור עסקאותיו בשנה הקודמת.
✔ מהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה עבור הכנסות והוצאות ובו מפורטות ההכנסות והוצאות שנצברו מכול המקורות בשנת הדיווח כולל טפסים ונספחים הנדרשים . הדו"ח כולל גם הכנסות בן/בת זוג אם יש.
✔ דיווח דו-חודשי למוסד לביטוח לאומי אם לפי הקריטריונים של המוסד העוסק מוגדר כעצמאי.
✔ לפי דרישת רשויות המס להגיש דו"ח הצהרת הון אחת ל1-4 שנים.

אחד מהיתרונות של עוסק פטור בהשוואה לעוסק מורשה היא מערכת חשבונות פשוטה יותר.

*הנתונים לאפריל 2015

 

לבעלי עסקים שצריכים מלווה מקצועי בהנהלת חשבונות:

חייגו עכשיו - 052-6455312

 

:מאמרים קשורים

איגור ניסימוב - כלכלן, מנהל חשבונות מדופלם וחשבונאי בכיר

ביטוח לאומי

מס ערך מוסף - מע"מ

הצהרת הון

ניהול ספרים

עוסק פטור

דוחות עוסק (יחיד) למס הכנסה

עוסק מורשה

חברה בע"מ

חישוב מאוחד וחישוב נפרד

חזרה לעמוד הראשי - הנהלת חשבונות לעסקים

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב | תגים: עוסק פטור, עסק פטור
עיצוב אתר
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים