דף הבית » 2015 » יוני » 4 » ניהול ספרים
ניהול ספרים

סעיף 130(א)(1) לפקודת מס הכנסה מעניק סמכות ,למנהל לצורך השומה, להורות על הניהול פנקסי חשבונות של הכנסה מעסק או משלח יד לסוגי הנישומים.

במקביל לפי סעיף 66 לחוק מס ערך מוסף (מע"מ) חייב במס מתחייב בניהול פנקסי חשבונות בדרך שקבע שר האוצר. נוסח משולב של הוראות מס הכנסה - "ניהול פנקסי חשבונות" ותקנות מע"מ מפרט נוהלי רישום במערכת חשבונות, תיעוד וספרי חשבון.

מתן הסבר למושגים - המועד ומה אופן הרישום, סוגי מטבעות לרישום, כיצד מבצעים תיקונים, נוהלי הפעלת קופה רושמת, כללים לניהול מערכת חשבונות, כללים לניהול ארכיב דיגיטלי וכו'. בתוספות מ-א' ועד ט"ז' מפורטות הגדרות סוגי העסק (יצרנים, סיטונאים, קמעונאים, קבלנים וכו' ) ולפי הסיווגים הללו חובתם בניהול מערכת חשבונות ואופן הרישום ספציפי לסוג העסק.

מכוח סעיף 145(ב) לפקודת מס הכנסה, רשאי פקיד השומה לקבוע סכום הכנסתו של אדם ,אם אותו אדם חייב בהגשת דוחות מכוח סעיף 131 ולא מסר.

סעיף 145ב לפקודת מס הכנסה, נותן סמכות למנהל לפסול ספרים של הנישום, החייב ברישום תקבול בסרט קופה רושמת, קבלה, חשבונית או תיעוד אחר על פי הוראות המנהל ולא רשם.

במקביל סעיף 77 א לחוק מס ערך המוסף נותן, למנהל את היכולת לראות פנקסים של הנישום כבלתי קבילים, אם לפי ההוראות מכוח סעיף 66 אותו נישום חייב ברישום תקבולים בסרט קופה רושמת , בשובר קבלה, בחשבונית או כל תיעוד אחר ולא רשם.

סעיף 77 לחוק מס ערך מוסף נותן אישור למנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את המס, אם הוא רואה שהדוח שהגיש הנישום אינו מלא, אינו נכון או נתמך במסמכים.

סעיף 158א לפקודת מס הכנסה מחייב לתת לנישום הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו לפני ביצוע השומה לפי סעיפים 145(ב) ו-152.

אם לפי שיקול דעתו של הנישום ההחלטה של פקיד השומה לא מוצדקת מכוח סעיף 153 לפקודת מס הכנסה רשאי לערר על אותה החלטה בבית המשפט המחוזי.

*הנתונים לאפריל 2015

 

לבעלי עסקים שצריכים מלווה מקצועי בהנהלת חשבונות:

חייגו עכשיו - 052-6455312

 

:מאמרים קשורים

דוחות עוסק (יחיד) למס הכנסה

מס ערך מוסף - מע"מ

איגור ניסימוב - כלכלן, מנהל חשבונות מדופלם וחשבונאי בכיר

הצהרת הון

עוסק מורשה

חישוב מאוחד וחישוב נפרד

ביטוח לאומי

ניהול ספרים

חברה בע"מ

עוסק פטור

חזרה לעמוד הראשי - הנהלת חשבונות לעסקים

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב | תגים: ניהול ספרים, ניהול פנקסי
עיצוב אתר
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים