דף הבית » 2015 » מאי » 29 » מס ערך מוסף - מע"מ
מס ערך מוסף - מע"מ

לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף המס מוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין. סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה. שיעור מע"מ מ02.06.2013 ועד היום 18%, אבל חשוב לדעת שלפי חוק מס ערך מוסף חלק מהעסקאות פטורות ממע"מ ועל חלק מהעסקאות חל מע"מ בשיעור 0%.

ככלל מועד החיוב בעסקאות מכר הוא מסירת טובין ובעסקאות השירות הוא עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

בעל העסק מדווח על כל מחזור עסקאותיו בתקופת הדיווח (טופס 8351) . הדוח כולל כל חשבוניות המס שהעסק הוציא באותה התקופה.

בהתאם לסעיף 67 לחוק מס ערך מוסף חייבים להגיש דו"ח תוך 15 יום לאחר תקופת הדוח ואם מחזור העסקאות בשנה הקודמת אינה עולה על 1,500,000 ₪ תקנות מס ערך מוסף פרק ו' מחיבות בדיווח דו חודשי.

החל מינואר 2012 - חלה חובת הדיווח המקוון על עסקים שמתקיים עבורם אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

1. מחזור עסקאותיהם גבוה מ 2500000 ₪ בשנה (ללא תלות בשיטת ניהול החשבונות).
2. חייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים (ללא תלות בגובה מחזור עסקאותיהם).

מע"מ תשומות (ישנם שני סוגים של תשומות: תשומות של ציוד נכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד לעסק, ותשומות על רכישות שוטפות לצרכי העסק) ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשות העסק חשבוניות מס שהוצאו על שמו כדין, או רשימוני יבוא . אם בעל העסק נרשם כעוסק לאחר שהתחיל בפעילות עסקית, לא ניתן לנכות את מס התשומות אותו שילם לפני הרישום, אלא אם יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד.

*הנתונים לאפריל 2015

 

לבעלי עסקים שצריכים מלווה מקצועי בהנהלת חשבונות:

חייגו עכשיו - 052-6455312

 

:מאמרים קשורים

עוסק פטור

איגור ניסימוב - כלכלן, מנהל חשבונות מדופלם וחשבונאי בכיר

ניהול ספרים

חישוב מאוחד וחישוב נפרד

עוסק מורשה

הצהרת הון

מס ערך מוסף - מע"מ

דוחות עוסק (יחיד) למס הכנסה

ביטוח לאומי

חברה בע"מ

חזרה לעמוד הראשי - הנהלת חשבונות לעסקים

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב
עיצוב אתר
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים