דף הבית » 2018 » יולי » 30 » חישוב מאוחד וחישוב נפרד
חישוב מאוחד וחישוב נפרד

סעיף 65 חישוב מאוחד

(ברירת מחדל). לפי הסעיף הכנסת תא משפחתי כוללת הכנסת ילדים עד גיל 18 (למעט פיצויים מחברת ביטוח עבור פגיעת גוף, או הכנסתה הנובעת מנכס שהתקבל בירושה) נחשבת כהכנסה של בן הזוג הרשום אשר מקבל זיכויים וניכויים לפי מצבו האישי. בחוזר מ"ה נקבע שהעברת ההכנסה מבן זוג לבן זוג רשום יש לבצע לאחר חישוב החלק הפטור (אם מדובר בהכנסה שחלה אליה פטור לפי הפקודה) והיתרה מיחסים לבן הזוג הרשום. אם כול אחד מבני הזוג זכאים לפטור יש לחשב את הפטור בהתאם להכנסתם. נשאלת השאלה מי הוא בן הזוג הרשום?

סעיף 64 ב קביעת בן זוג הרשום - אחד מבני זוג נחשב כ"בן זוג רשום" ומייחס כול ההכנסה של התא המשפחתי אליו וכל הזיכויים וניכוים על שמו. סעיף 64 ב(א) ו-(ג) נותן סמכות לפ"ש לקבוע מי הבן זוג הרשום ברוב המקרים הוא בן זוג שהכנסתו בשנתיים שקדמו לשנת המס גבוה מ50%. ואם לא הייתה הכנסה בתקופה האמורה (שנתיים) רשאי פ"ש לקבוע את הבן הזוג הרשום וחייב לשלוח הודעה לבני הזוג.

סעיף 64 ב(ב) מעניק זכות לבני הזוג לבחור אחד מהם כבן זוג הרשום. אך גובה ההכנסה של בן זוג הרשום אמורה להיות לפחות 25% מסך ההכנסה של התא המשפחתי. סעיף מחייב להודיע פ"ש על בחירתם של בני הזוג. לא ניתן לשנות החלטתם במשך 5 שנים אלא אם כן ההכנסה של הבן זוג הרשום פחות מ25%, או שבני הזוג התגרשו.

סעיף 64 ב(ב) מעניק זכות לבני הזוג לבחור אחד מהם כבן זוג הרשום. אך גובה ההכנסה של בן זוג הרשום אמורה להיות לפחות 25% מסך ההכנסה של התא המשפחתי. סעיף מחייב להודיע פ"ש על בחירתם של בני הזוג. לא ניתן לשנות החלטתם במשך 5 שנים אלא אם כן ההכנסה של הבן זוג הרשום פחות מ25%, או שבני הזוג התגרשו.

סעיף 66 חישוב נפרד

עד 31.12.2013

לפי הסעיף רשאים בני הזוג לבקש חישוב נפרד על הכנסה מיגיעה אישית אם אין תלות בהכנסה מבן הזוג השני ולא מתקיימים כול אחד משלושתם:

הכנסה של אחד מבני הזוג מעסק או משלח יד של בן הזוג השני.
הכנסה של בני הזוג מהשותפות וזכויותיהם 10% ברווחים/הון של השותפות
הכנסה של אחד מבני הזוג מהחברה שבן הזוג השני בעל שליטה בה לפחות 10%.

אלא אם כן הייתה לבני זוג הכנסה משותפת לפני שהתגבשה התלות או שההכנסה כבר הייתה קיימת לפני הנישואין לפחות שנה.

סעיף 66 (ה) קובע בתנאים מסוימים ומאשר בהתקיימותם לבני הזוג חישוב נפרד, ללא זכות לנקודות זיכוי לפי סעיפים 38-39, גם קיימת תלות בין הכנסות (בני הזוג בעלי שליטה בעסק) אם ההכנסה לבן זוג שאינו רשום הכנסתו עד 49,680 ₪ .

מ-01.01.2014

סעיף 66 (ד) מאשר חישוב נפרד אם מתקיימים תנאים מסוימים על הכנסה מיגיעה אישית גם אם יש תלות עם הכנסה של בן הזוז השני:

א. עבודתו של כול אחד משני בני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה בעסק,
ב. הכנסתם בהתאם לתרומתם בעסק
ג. במקרה ומקום הפקת ההכנסה בבית המגורים של בני הזוג –מרבית הפעולות דרך קבע גם מבצעות בבית המגורים

בהתאם לסעיף 66 (א)(2) ההכנסה לא מיגיעה אישית יש ליחס לבן זוג שהכנסתו מיגיעה אישית הגבוה ביותר, אם אין הכנסה מיגיעה אישית יש ליחס את ההכנסה לבן זוג הרשום.

לפי סעיף 66 (ב) ההכנסה של אחד מבני הזוג מנכסים שבבעלותם לפחות שנה לפני הנישואין או מנכס שהתקבל בירושה גם בתקופת הנישואין ניתן ליחס את ההכנסה לבעל הנכס.

:מאמרים קשורים

עוסק מורשה

חישוב מאוחד וחישוב נפרד

הצהרת הון

עוסק פטור

ביטוח לאומי

מס ערך מוסף - מע"מ

ניהול ספרים

חברה בע"מ

דוחות עוסק (יחיד) למס הכנסה

איגור ניסימוב - כלכלן, מנהל חשבונות מדופלם וחשבונאי בכיר

חזרה לעמוד הראשי - הנהלת חשבונות לעסקים

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב | תגים: חישוב מאוחד, חישוב נפרד
עיצוב אתר
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים