דף הבית » ארכיון הפוסטים

הנני בוגר אוניברסיטה (.B.A בכלכלה וניהול), מנהל חשבונות מדופלם וחשבונאי בכיר, מתמחה במתן שרות לעסקים קטנים ובינוניים, בהנהלת חשבונות מ א' עד ת', מתן יעוץ לעסקים ובמתן מענה מקצועי ופתרונות מקיפים. בעל ניסיון רב בתור מנהל חשבונות בחברות המונות מספר סניפים בארץ.


אני מספק שרות מסור, מקצועי ונאמן, במטרה לתת ללקוחותיי תשובות בזמינות מידית.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

סעיף 65 חישוב מאוחד

(ברירת מחדל). לפי הסעיף הכנסת תא משפחתי כוללת הכנסת ילדים עד גיל 18 (למעט פיצויים מחברת ביטוח עבור פגיעת גוף, או הכנסתה הנובעת מנכס שהתקבל בירושה) נחשבת כהכנסה של בן הזוג הרשום אשר מקבל זיכויים וניכויים לפי מצבו האישי. בחוזר מ"ה נקבע שהעברת ההכנסה מבן זוג לבן זוג רשום יש לבצע לאחר חישוב החלק הפטור (אם מדובר בהכנסה שחלה אליה פטור לפי הפקודה) והיתרה מיחסים לבן הזוג הרשום. אם כול אחד מבני הזוג זכאים לפטור יש לחשב את הפטור בהתאם להכנסתם. נשאלת השאלה מי הוא בן הזוג הרשום?

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

דו"ח מס הכנסה שנתי מקוון טופס 1301

סעיף 131 לפקודה מחייב כל תושב ישראל בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (סעיף 131(א)(6) "כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו ואפילו אינו חייב בהגשת דו"ח"). בדוח זה אמור היחיד/בן זוג רשום להציג את ההכנסות של התא המשפחתי (שלו ושל בן זוגו). לפי הסעיף ניתן להבין שכמעט כל מי שיש לו הכנסה בישראל חייב בהגשת דוח.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

פתיחת העסק מחייבת את העוסק ברישום ברשויות המס : במס ערך מוסף, מס הכנסה וגם במוסד לביטוח לאומי. לאחר הרישום מדי פעם בהתאם להוראות החוק הרלוונטי עוסק חייב להגיש דוחות:

למע"מ מגיש אחת לחודש או חודשיים (בהתאם למחזור עסקאותיו) עד ל- 15 לחודש העוקב עבור התקופה הקודמת הדוח כולל כל מחזור העסקאות ותשומות ששילם.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

חברה

בעל חברה/עצמאי המעסיק עובדים בעסקו חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה ואוטומטית המוסד לביטוח לאומי פותח תיק למעסיק.

כול מעסיק על פי החוק חייב בדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (מדי חודש ) עבור הכנסות העובד לרבות שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

מתוקף חוק החברות, חברה בע"מ היא גוף משפטי לכול דבר ועניין , יכולה לתבוע ולהיתבע . אחריות של בעלי המניות בחברה לחובותיה מוגבלת (בעירבון מוגבל יתרון משמעותי). חלוקת רווחי החברה לבעלי מניות תבוצע רק לאחר תשלום מס חברות בשיעור 26.5% (נכון לשנת)2015 באמצעות דיבידנד. שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד - 25%. אבל אם היחיד בעל מניות מהותי לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה (מחזיק ב10% לפחות בסוג אחד או יותר של אמצעי השליטה בחברה ) שיעור המס על הכנסה עולה ל 30%.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

סעיף 130(א)(1) לפקודת מס הכנסה מעניק סמכות ,למנהל לצורך השומה, להורות על הניהול פנקסי חשבונות של הכנסה מעסק או משלח יד לסוגי הנישומים.

במקביל לפי סעיף 66 לחוק מס ערך מוסף (מע"מ) חייב במס מתחייב בניהול פנקסי חשבונות בדרך שקבע שר האוצר. נוסח משולב של הוראות מס הכנסה - "ניהול פנקסי חשבונות" ותקנות מע"מ מפרט נוהלי רישום במערכת חשבונות, תיעוד וספרי חשבון.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

סעיף 135(1)(א) לפקודת מס הכנסה מחייב תושב ישראל לפי דרישת רשויות המס להגיש דוח על נכסיו והצהרה על מקורות הכנסתו לתאריך מסוים ובמועד שפורש בהודעה, עד 120 יום מיום הדרישה.

מי יכול לקבל את הדרישה ? ברוב המקרים כול מי שחייב בהגשת דוחות שנתיים על הכנסתו: בעל חברה, עצמאי ,שכיר, בעל מניות מהותי, אבל החוק מאשר לפי שיקול דעתו של פקיד שומה לחייב בהגשת הצהרת הון כל אדם אחר.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

חוק מס ערך מוסף (מע"מ) מגדיר את העוסק הפטור כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עובר את הסכום הנקבע - 79482 ₪ נכון לשנת 2015 (מעודכן מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן).

למרות זאת קיימת רשימה סגורה של בעלי מקצוע חופשיים החייבים לפי תתקנה 13 לחוק מס ערך מוסף ברישום כעוסק מורשה גם אם על פי סכום מחזור עסקאותיו או מספר המועסקים בעסק הוא היה נחשב עוסק פטור.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף המס מוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין. סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה. שיעור מע"מ מ02.06.2013 ועד היום 18%, אבל חשוב לדעת שלפי חוק מס ערך מוסף חלק מהעסקאות פטורות ממע"מ ועל חלק מהעסקאות חל מע"מ בשיעור 0%.

ככלל מועד החיוב בעסקאות מכר הוא מסירת טובין ובעסקאות השירות הוא עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

עיצוב אתר
  • Webstudio EDRON
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים